زنده‌باد تفاوت‌ها

«در گذشته‌های دور همه‌ی فیل‌های دنیا یا سیاه بودند یا سفید. آن‌ها همه‌ی موجودات را دوست داشتند؛ اما از یکدیگر متنفر بودند. و هر کدام در یک طرف جنگل زندگی می‌کردند. تا این‌که یک روز فیل‌های سفید تصمیم گرفتند فیل‌های سیاه را بکشند و فیل‌های سیاه تصمیم گرفتند فیل‌های سفید را بکشند. فیل‌های طرفدار صلح از دو گروه، برای زنده ماندن به اعماق جنگل‌های تاریک پناه بردند. آن‌ها پس از آن هرگز دیده نشدند.»
این آغاز داستان «عاج در عاج» نوشته‌ی دیوید مک‌گی با برگردان خوب آرش حسینیان است. ویرایش نخست این کتاب در تیر ماه 1391 برای خواندن عموم توسط نشر پاد در شبکه‌ی اینترنت عرضه شد. کتاب پیش رو با نقاشی‌های زیبایی که با رنگ‌های مناسب، چشم‌گیر می‌نمایند، برای کودکان جذاب جلوه می‌کند و از سویی متن ساده و روان و در عین حال کلام قدرتمند کتاب که با جمله‌های کوتاه درخشان می‌شود، ایجاد ارتباط را آسان می‌کند و خواندن کتاب لذتبخش خواهد بود. اگرچه جاهایی از متن کتاب که به نوشتار شعارگونه و نمادین پهلو می‌زند، یادآور داستان‌هایی چون «ماهی سیاه کوچولو» نوشته‌ی صمد بهرنگی است که در زبانی کودکانه برای گروه‌های متفاوت سنی نوشته شده‌اند ولی متن روان این کتاب، داستانی را پیش می‌کشد که برای مخاطب کودک نیز مناسب است و این جای امیدواری را باقی می‌گذارد. جمله‌ها کوتاه هستند، به هم ربط‌های منطقی پیدا می‌کنند، متن برای کودک اختلال فاهمه ایجاد نمی‌کند و در عین حال او را به همراهی پویا فرا می‌خواند و از سویی «عاج در عاج» موضوعی را با کودک مخاطب مطرح می‌کند که در زمانه‌ی حاضر و در زیست مدرن، موضوع دارای اهمیتی است.
کتاب به ماجرای تفاوت‌هایی می‌پردازد که کم هم نیستند. دیوید مک‌گی به تفاوت‌ها با چشم دیگری نگاه می‌کند و کودک را با خود همراه می‌کند تا نه تنها از تفاوت‌ها نهراسد بلکه با صدای بلند بگوید «زنده باد تفاوت‌ها» چراکه تفاوت‌ها همیشه هستند و هر جامعه‌ای برای بقا و ادامه‌ی حیات خود به آن‌ها نیاز دارد تا از رخوت و سکون به‌سوی زایایی و پویش حرکت کند. کودک عصر حاضر یاد می‌گیرد که در جامعه‌ای چند فرهنگی زندگی کند و با انسان‌هایی با منش‌ها و سویه‌های فکری گوناگون ارتباط برقرار کند. هر کودک برای بقا و برای بلوغ، به درک هستی چندگانه نیاز دارد تا بتواند خود را در میان این چند صدایی بشناسد و در همان حال، با آگاهی از هستی‌های گونه‌گون، به درک از هستی خود برسد. کتاب «عاج در عاج» نگریستن به این سویه را پیشنهاد می‌کند.